Review Princess White

  • Địa chỉ: 509/1 Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 038.706.1028 (Ms. Hiền) – 0907.022.303 (Mr. Tú)
  • Đại điện: Ms. Hiền
  • Email: reviewprincesswhite@gmail.com